Podczas obniżania temperatury zbiorników, para wodna zawarta w powietrzu kondensuje, a woda może spowodować istotne zmiany jakościowe przechowywanej substancji. Na przykład w biopaliwach namnażają się bakterie, glony i grzyby. Z kolei w zbiornikach kwasu siarkowego reakcja z wodą może doprowadzić do zniszczenia zbiornika. Firma GIEBEL opracowała specjalne odpowietrzniki odwilżające do wentylacji systemów zbiornikowych.

Wilgotne powietrze zasysane do zbiornika jest osuszane i filtrowane. Zbiornik może oddychać, a suche powietrze zapewnia stałą jakość magazynowanego medium. Dzięki odpowiednim akcesoriom podczas napełniania zbiornika nie wytwarza się nadciśnienie, również w przypadku braku systemu wychwytywania oparów.

Uszkodzenia powodowane przez wodę

  • Skażenie bakteryjne paliwa
  • Zatkane filtry
  • Spadek jakości przechowywanej substancji
  • Zniszczenieprzechowywanej substancji, konieczność wymiany

Działanie adsorberów na zbiornikach magazynowych

Poniższa grafika pokazuje w 4 krokach co dzieje się wewnątrz zbiornika bez, i z adsorberem, gdy otaczające powietrze jest wilgotne. Wystarczy przesunąć uchwyt nad zdjęciami, aby zobaczyć różnice.

Z lewej:Zbiornik magazynowy bez adsorbera. Otaczające powietrze jest wilgotne.
Z prawej: Zbiornik z odpowietrznikiem odwilżającym. Otaczające powietrze jest wilgotne.

Z lewej: Zbiornik jest opróżniany. Poziom medium obniża się, a ciśnienie jest wyrównywane wilgotnym powietrzem z otoczenia.
Z prawej: Zbiornik jest opróżniany. Poziom medium obniża się, a ciśnienie jest wyrównywane powietrzem z otoczenia. Adsorber osusza powietrze nawet do 2% RH (średnio 10% RH).

Z lewej:Zbiornik jest napełniany, poziom medium się podnosi, ciśnienie jest wyrównywane wilgotnym powietrzem wylotowym.
Z prawej: Zbiornik jest napełniany, poziom medium się podnosi, ciśnienie jest wyrównywane suchym powietrzem wylotowym.

Z lewej: Gdy otaczające powietrze ochładza się poniżej punktu rosy, w zbiorniku występuje kondensacja i krople wody zanieczyszczają przechowywane medium.
Z prawej:Gdy otaczające powietrze ochładza się poniżej punktu rosy, w zbiorniku nie występuje kondensacja. Zbiornik pozostaje suchy.

Wilgotność i punkt rosy

Wilgotność bezwzględna
Zawartość pary wodnej
Wilgotność względna
Procent maksymalnej wilgotności

Przykład
Temperatura = 20°C
Wilgotność powietrza = 80% RH

Woda 13,8 g/m³
Punkt rosy 16,4°C

Dopuszczalny spadek temperatury = 3,6°C

Wilgotność po zainstalowaniu adsorbera
Średnio 10% RH
Zawartość wody: 1,7 g/m³
Punkt rosy: -12,5°C

Montaż

Zestaw połączony:
Adsorber z systemem odpowietrzającym jako zestaw montowany wspólnie na przewodzie odpowietrzającym.

Oddzielna instalacja:

Adsorber na poziomie roboczym obok zbiornika (na przykład wewnątrz budynku), a system odpowietrzający na przewodzie odpowietrzającym na zewnątrz.

Dobierz właściwą wielkość

Adsorber do osuszania powietrza wlotowego

Proszę wybrać poniżej objętość zbiornika

Filmy

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept

Do pobrania

Prezentacja Zbiorniki magazynowe

Referencje – nasze adsorbery w akcji

Zbiornik kwasu siarkowego

Medium: Kwas siarkowy 98%
Objętość: 15 000 l
Praca: Rzadka, na potrzeby własnej produkcji, na zewnątrz, napełnianie bez zawracania gazów

Adsorber: ME-RV 5L & EBS

Zbiornik oleju napędowego

Medium: Diesel z FAME
Objętość: 15 000 l
Praca: Częste opróżnianie, wysokie wymagania dot. jakości

Adsorber: ME-RV 5XL

Zbiornik rozpuszczalnika

Medium: rozpuszczalnik
(n.p. aceton)
Objętość: 30 000 l
Praca: Rzadkie pobieranie, na potrzeby własnej produkcji, napełnianie z zawracaniem gazów

Adsorber: MA-RV 5XL

Zbiornik oleju roślinnego

Medium: Olej rzepakowy
Objętość: 50 000 l
Praca: Rzadkie opróżnianie, magazynowanie produktu końcowego, całkowite opróżnianie

Adsorber: VV-RV 5XL & EBS

Zbiornik oleju izolacyjnego

Medium: Olej izolacyjny
Objętość: 25 000 l
Praca: Rzadkie opróżnianie, napełnianie
transformatorów

Adsorber: VV-RV 5L

System zasilania awaryjnego

Objętość: 1000 & 15000 l
Volume: 1 000 & 15 000 ltr
Praca: Rzadkie opróżnianie, tylko do testów i w sytuacjach awaryjnych, praca wewnątrz i na zewnątrz

Adsorber: VV-DV 3L (zbiornik podręczny) & VVDV 5L & EBS (zbiornik magazynowy)

Zbiornik izocyjanianu

Medium: Izocyjanian
Objętość: 50 000 l
Praca: Ciągły pobór do produkcji, napełnianie bez zawracania gazów

Adsorber: MA-RV 5XL & EBS

Zbiornik na morzu

Medium: Diesel (zasilanie awaryjne)
Objętość: 30 000 l
Praca: Rzadkie opróżnianie, tylko do testów i w sytuacjach awaryjnych, praca na zewnątrz w warunkach morskich

Adsorber ME-RV 5L & EBS

Zbiornik metanolu

Medium: Metanol
Objętość: 20 000 l
Praca: Ciągły pobór do produkcji w hartowni

Adsorber VV-DV 5L