Podczas pracy agregatów hydraulicznych wilgotne powietrze jest zasysane z otoczenia w celu wyrównania ciśnienia w zbiorniku. Para wodna z powietrza skrapla się po osiągnięciu temperatury punktu rosy. Obecność wody sprzyja powstawaniu korozji, szybszemu starzeniu się oleju hydraulicznego i degradacji dodatków. Zjawiska te są szczególnie widoczne w przypadku dużych wahań wilgotności i temperatury. Zastosowanie adsorbera zapobiega kondensacji poprzez osuszenie powietrza wlotowego. Żel krzemionkowy w adsorberze zmienia kolor, aby wskazać na całkowite napełnienie złoża.

Uszkodzenia powodowane przez wodę

Cząstki stałe i woda są przyczyną 80% awarii i uszkodzeń systemów hydraulicznych, przekładni i łożysk tocznych.

Konsekwencje:

  • Hydroliza – przyspieszone starzenie i degradacja dodatków
  • Warunki sprzyjające korozji
  • Gorsze smarowanie

Działanie adsorbera na agregacie hydraulicznym

Poniższa grafika pokazuje w 4 krokach co dzieje się wewnątrz zasilacza hydraulicznego bez, i z adsorberem, gdy otaczające powietrze jest wilgotne. Wystarczy przesunąć uchwyt nad zdjęciami, aby zobaczyć różnice.

Z lewej: agregat hydrauliczny z filtrem oddechowym bez desykanta. Otaczające powietrze jest wilgotne.
Z prawej: agregat hydrauliczny z odpowietrznikiem odwilżającym. Otaczające powietrze jest wilgotne.

Z lewej: Zbiornik oleju hydraulicznego jest opróżniany. Poziom oleju obniża się, a ciśnienie jest wyrównywane wilgotnym powietrzem z otoczenia.
Z prawej: Zbiornik oleju hydraulicznego jest opróżniany. Poziom oleju obniża się a ciśnienie jest wyrównywane powietrzem z otoczenia. Adsorber osusza powietrze nawet do 2% RH (średnio 10% RH).

Z lewej:Olej jest pompowany z powrotem do zbiornika. Poziom oleju się podnosi, ciśnienie jest wyrównywane wilgotnym powietrzem wylotowym.
Z prawej: Olej jest pompowany z powrotem do zbiornika. Poziom oleju się podnosi, ciśnienie jest wyrównywane suchym powietrzem wylotowym.

Z lewej: Gdy otaczające powietrze ochładza się poniżej punktu rosy, w zbiorniku występuje kondensacja i krople wody zanieczyszczają olej hydrauliczny.
Z prawej:Gdy otaczające powietrze ochładza się poniżej punktu rosy, w zbiorniku nie występuje kondensacja i olej hydrauliczny nie jest zanieczyszczany wodą.

Wilgotność i punkt rosy

Wilgotność bezwzględna
Zawartość pary wodnej
Wilgotność względna
Procent maksymalnej wilgotności

Przykład
Temperatura = 20°C
Wilgotność powietrza = 80% RH

Woda 13,8 g/m³
Punkt rosy 16,4°C

Dopuszczalny spadek temperatury = 3,6°C

Wilgotność po zainstalowaniu adsorbera
Średnio 10% RH
Zawartość wody:1,7 g/m³
Punkt rosy: -12,5°C

Dobierz właściwą wielkość

Adsorber do osuszania powietrza wlotowego

Proszę wybrać wielkość zbiornika/wydajność pompy

Adsorbery do oczyszczania powietrza wylotowego

Proszę wybrać wielkość zbiornika/wydajność pompy

Filmy

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept

Do pobrania

Prezentacja Hydraulika (j. angielski)
Prezentacja Hydraulika siłowa (niemiecki)

Referencje – nasze adsorbery w akcji

Most zwodzony

Zbiornik hydrauliczny: 5000 l
Olej: Estry syntetyczne

Zadanie: Podnoszenie mostu
Praca ok. 10 x dziennie, napełnianie cylindrów

Adsorber: VV-RV 5XL

Elektrownia wodna

Zbiornik hydrauliczny: 1000 l
Olej: Estry syntetyczne

Zadanie: Smarowanie turbiny
Praca: Ciągła, cyrkulacyjny układ smarowania olejem

Adsorber: VV-RV 5M

Produkcja papieru

Zbiornik hydrauliczny: 800 l
Olej: Mineralny HLP46

Zadanie: System centralnego smarowania
Praca: Ciągła, cyrkulacyjny układ smarowania olejem

Adsorber: VV-R 5M

Lock

Zbiornik hydrauliczny: 600 l
Olej: Mineralny HLP46

Zadanie: Poruszanie wrotami
Praca: ok. 20-40 x dziennie, napełnianie cylindrów

Adsorber: VV-DV 3L

Stanowisko testowe

Zbiornik hydrauliczny: 150 l
Olej: Mineralny HLP46

Zadanie: Smarowanie przekładni
Praca: Ciągła, zabezpieczenie przed mgłą olejową

Adsorber: VG-D 3L

Suwnica

Zbiornik hydrauliczny: 55 l
Olej: Mineralny HLP46

Zadanie: chłodzenie hamulców i sterowanie
Praca: Zmianowa, pod gołym niebem, ruch wahadłowy

Adsorber: VV-DV 2L

Tarcza wiertnicza

Zbiornik hydrauliczny: 400 l
Olej: Mineralny HLP46

Zadanie: Zasilanie głowicy
Praca: Podczas pracy tarczy
ciągła, niewielkie wahania

Adsorber: MA-DV 3M

Stanowisko szkoleniowe

Zbiornik hydrauliczny: 10 l
Olej: Mineralny HLP46

Zadanie: Szkolenia / prezentacje
Praca: rzadka, podczas szkoleń

Adsorber: VV-DV 2L

Statek wycieczkowy

Zbiornik hydrauliczny: 60 l
Olej: Biodegradowalny

Zadanie: Opuszczanie szalup ratowniczych
Praca: „nigdy” – jedynie podczas testów oraz w przypadku zagrożenia

Adsorber: VV-DV 1L

Wtryskarka

Zbiornik hydrauliczny: 6000 l
Olej: Mineralny HLP46

Zadanie: Zamykanie form odlewniczych
Praca: Ciągła, w cyklach co ok. 100 sek.

Adsorber: VV-R 5XL

Bagger

Zbiornik hydrauliczny: 200 l
Olej: Biodegradowalny

Zadanie: Maszyna do prac ziemnych, zasilanie tłoków
Praca: Ciągła, pod gołym niebem, w trudnych warunkach

Adsorber: MA-R 3M + adapter ciśnieniowy 0,5 bara

Zbiornik magazynowy oleju hydraulicznego

Pojemność zbiornika: 10 000 l
Olej: Mineralny HLP46

Zadanie: Przechowywanie i czyszczenie oleju
Praca: 24/7
Zabezpieczenie przed pojawieniem się wody w wyniku wahań temperatury

Adsorber: VV-RV + system odpowietrzający